MENJADOR

MENJADOR CURS 2018 – 2019

La gestió la portarà directament l’empresa adjudicatària al concurs de l’Ajuntament de Cambrils, sent aquest el titular.

Podeu seguir el procés ahttps://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=34344784&reqCode=viewTables&type=cn

Per llei tot el personal es subroga, doncs a partir del 3 de setembre podreu demanar més informació, inscripcions, menús, etc. a la coordinadora i/o secretaria de l’escola i us atendran.

Tanmateix l’AFA farà d’altaveu de tota la informació, menús etc. de l’empresa de menjador, per tal què les famílies tingueu la informació el més ràpid i fluïdament possible.

Bon inici de curs!

agost de 2018

circular juny 2018

Benvolgudes famílies,

A causa del canvi de gestió del menjador del curs vinent, us recomanem que si teniu diners acumulats al moneder de l’aplicació, demaneu-los a través de la coordinadora del menjador, tan presencialment de 9 a 10  h, telefònicament al 660 328 507 o bé per correu electrònic: coordinadoramenjador@gmail.com

Salutacions cordials,

Grup de Treball de l’AFA Joan Ardèvol

Queridas familias,

Debido al cambio de gestión del comedor del curso próximo, os recomendamos que si tenéis dinero acumulado al monedero de la aplicación, pedidlos a través de la coordinadora del comedor, tan presencialmente de 9 a 10  h, telefónicamente al 660 328 507 o bien por correo electrónico: coordinadoramenjador@gmail.com

Saludos cordiales,

Grupo de Trabajo de la AFA Joan Ardèvol

+***********************+++++++++++++***********************++

¡Una alimentación sana y saludable para cada día, para todos!

MENÚS 3r TRIMESTRE 2017-2018:

ABRIL 2018
MAIG 2018
JUNY 2018

NO CERDO
NO CARNE

MENÚS 2n TRIMESTRE 2017-2018:

GENER 2018
FEBRER 2018
MARÇ 2018

NO CARN Gener, Febrer i Març

NO PORC Gener, Febrer i Març

Activitats Menjador 2n Trimestre_Curs 2017_2018

MENÚS 1r TRIMESTRE 2017-2018:

Per nosaltres la complicitat amb les famílies és fonamental. Per aquest motiu hem establert l’aplicatiu “on line” del menjador, on podeu comunicar-vos amb la vostra coordinadora les 24 hores del dia. Tots els avisos seran revisats cada dia abans de les 10 del matí.
També podeu escriure’ns a l’adreça: coordinadoramenjador@gmail.com

Horari d’atenció a les famílies
de dilluns a divendres lectius: 9h a 10h.

Telèfon coordinadora Loli 660 328 507

PREU ÚNIC 6€ PER DIA

ACCÉS A L’APLICATIU: https://comocomen.com/__adara188/padres/login.php

INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA PER A FER ÚS DEL MENJADOR ESCOLARinscripcio-menjador-escola-joan-ardevol-16_17

 

 

L’empresa contractada per prestar el servei de menjador durant aquest curs és:logo

NORMATIVA

El menjador escolar és un Servei que ofereix l’AMPA, des de fa molts anys, a tots els alumnes del centre. Inclou no només el menjar sinó l’adquisició d’hàbits i relacions socials en què els alumnes estan atesos amb unes monitores titulades.

A continuació us indiquem l’objectiu i normes:

OBJECTIUS

Complir amb la necessitat nutricional i ajudar a adquirir uns bons hàbits:

 1. ALIMENTARIS:

Importància de la varietat d’aliments: procurem que els nens i nenes mengin de tot. Això es té en compte al temps de confeccionar els menús i en reflexions individuals i col·lectives tant en el col·legi com a casa. Aquest curs també afegim en dies puntuals plats típics que ajuden a conèixer millor la cultura del nostre poble amb l’ús d’aliments de proximitat i ecològics.

 1. SOCIALS:

Afavorir la convivència amb puntualitat, seure bé, no aixecar-se, evitar tot allò que pugui molestar als altres… Col·laborar en les tasques quotidianes del moment com parar taula, recollir el seu plat, etc… Respectar el mobiliari i les instal·lacions, utilitzar correctament els coberts, menjar de forma adequada…

 1. HIGIÈNICS:

Es controla i es disposa de les instal·lacions necessàries per a què l’alumnat pugui rentar-se i eixugar-se bé les mans, rentar-se les dents i utilitzar correctament els tovallons.

REQUISITS PER L’ÚS DEL MENJADOR

 1. La inscripció al menjador: Per poder estar inscrit al servei cal emplenar la fitxa d’inscripció al menjador, on figuren totes les dades del nen/a i retornar-la a la bústia del menjador, entregar-la a l’AMPA o a la coordinador/a del menjador. Les tres opcions són sempre abans de començar a fer ús del servei.
 2. Els nens/es que en dies puntuals necessitin dieta ho hauran de comunicar abans de les 10 del matí . També s’haurà de lliurar a la coordinadora del menjador la recepta del metge i han de signar un document, en cas que s’hagi d’administrar algun medicament als infants.
 3. Treballem amb estrictes protocols i realitzem dietes personalitzades a partir dels informes mèdics facilitats per les famílies. Per tal de garantir la màxima seguretat, no preparem cap dieta sense la corresponent prescripció mèdica.
 4. En aquest curs escolar 2016-2017 el preu és: 6 € (habituals i esporàdics)

 

 1. És important per als alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5) dur bata, una muda de

recanvi, un paquet de tovalloletes humides, un llençol de sota i de dalt mida llit

baranes, i coixí, si escau.

 

 1. TOTES LES PEÇES DE ROBA HAURAN D’ANAR MARCADES AMB EL NOM DEL NEN/A.

 

                        FALTES I SANCIONS

El moment de menjar i el seu esbarjo també és educatiu i també s’aplica la normativa de l’escola.

En la mesura del possible, es potenciaran les conductes positives i la mediació per a la resolució de conflictes. Per la seva importància i especificitat, però, s’inclou el següent:

FALTES LLEUS:

 • Fer mal ús dels aliments i del parament del menjador.
 • Negar-se a tastar els aliments inclosos al menú sense causa justificada.
 • No fer cas de les indicacions dels monitors/es.

FALTES GREUS:

 • Tres faltes lleus.
 • Manca de respecte o agressió verbal o física envers els companys o als/les monitors/es.
 • El deteriorament del material o de les instal·lacions.

SANCIONS FALTES LLEUS:

 • Amonestació oral.
 • Privació del temps d’esbarjo.
 • Realització de tasques educatives per un període de 1 a 3 dies.

SANCIONS FALTES GREUS:

 • Amonestació oral i escrita.
 • Informe escrit que es lliurarà a la direcció del centre i a l’AMPA.
 • Possible suspensió temporal o definitiva de l’ús del servei de menjador.

Totes les faltes es comunicaran a les famílies. Hi haurà un Registre d’incidències en el que la coordinadora anotarà totes les faltes i sancions.

BENEFICIS

El temps del migdia és un temps ric i complex on tenim:

 • L’acte de menjar i compartir la taula amb altres companys on es satisfan les necessitats nutricionals dels nens reparant el desgast que suposa la seva activitat.
 • El descans i l’esplai: on agafarem forces per tenir una bona predisposició per al treball de la tarda.

Els alumnes de P3 tenen la llibreta viatgera, que facilita una comunicació diària amb les famílies. Els alumnes de P4 la comunicació serà setmanal i a la resta de cursos es farà un informe trimestral.

AVÍS MOLT IMPORTANT

Per nosaltres la complicitat amb les famílies és fonamental. Per aquest motiu hem establert l’aplicatiu “on line” del menjador, on podeu comunicar-vos amb la vostra coordinadora/or les 24 hores del dia. Tots els avisos seran revisats cada dia abans de les 10 del matí.

També podeu escriure’ns a l’adreça: coordinadoramenjador@gmail.com          

Horari d’atenció als pares de dilluns a divendres lectius: 9h a 10h.
Telèfon coordinadora (Loli) 660 328 507

Us agrairíem que el present text el compartíssiu amb els vostres fills i filles, perquè el coneguin, l’interioritzin i així poder col·laborar en la seva educació i una millora del funcionament del menjador escolar.